Taiskylės ir Sąlygos

Šiame dokumente pateiktos taisyklės ir sąlygos reglamentuoja paslaugas teikiančią automobilio iškvietimo sistemą "1820". Ši sistema priklauso MB "Autorasta", kurios juridinio asmens kodas yra 304923372, ir registruota buveinė yra Veiverių g. 9b-62, Vilnius, Lietuva.

Automobilio iškvietimo paslaugas galima naudoti šiais būdais:

1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR SĄVOKOS

1.1. Šios Taisyklės nurodytos sąlygos gali būti keičiamos vienpusiškai 1820, jei yra objektyvių pagrindų, apie jų pakeitimus informuojant Klientą, siunčiant žinutę per 1820 programą arba skelbiant informaciją apie pokyčius 1820 svetainėje (toliau – Tinklapis).
1.2. Sąvokos:

  • • 1820 – automobilio užsakymo sistema, mobilioji programėlė "1820" ir MB "Autorasta", kuri valdo "1820" prekės ženklą.
  • • 1820 paslauga – Kliento Užsakymo perdavimas vežėjui.
  • • Klientas – asmuo, užsakantis automobilį per "1820" sistemą.
  • • Taisyklės – dokumentas, reglamentuojantis "1820" sistemos naudojimąsi.
  • • Užsakymas – per "1820" sistemą sudaryta vežėjo ir Kliento sutartis, pagal kurią vežėjas įsipareigoja teikti taksi ar vežimo paslaugas sutartyje nurodytomis sąlygomis, o Klientas – sumokėti už jas.
  • • Vežėjas(-ai) – privačios paslaugos teikiantys keleivių vežimo už atlygį vežėjai ar taksi vežėjai, iškviečiami per "1820" programą, veikiantys pagal LR įstatymus ir teisės aktus.
  • • Vežėjo paslauga – vežėjo atliekamas Kliento vežimas už atlygį lengvojo automobiliu tam tikru maršrutu.

2. NAUDOJIMASIS MOBILIĄJA PROGRAMĖLE 1820

2.1. Mobilioji programėlė 1820 yra nemokamai parsisiunčiama „Android“ ir „Apple“ mobiliesiems įrenginiams per „Google Play“ ir „Apple App Store“.
2.2. Šiame dokumente pateikta informacija skirta Keleiviams, kurie užsakymus teikia per mobiliąją programėlę 1820 arba per internetinę svetainę 1820.lt.

3. UŽSAKYMAI SKAMBINANT TELEFONU 85 2500 500

3.1. Užsakymai 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę Vežėjo paslaugai priimami telefonu 85 2500 500 arba 1820.
3.2. Telefono numeriai 85 2500 500 arba 1820 yra skirti tik Užsakymų priėmimui. Visais kitais klausimais su 1820 susisiekti galima šių Taisyklių 13 punkte nurodytais kontaktais.
3.3. Keleivis pateikdamas užsakymą telefonu turi tiksliai nurodyti išvykimo adresą A, taip pat kitas svarbias detales (atsiskaitymo būdą, keleivių skaičių, kelionės laiką ir kt.). Tai padeda Vežėjui tinkamai įvykdyti Užsakymą.
3.4. Po užsakymo pateikimo su užsakymu susijusi informacija yra siunčiama SMS žinutėmis.

4. Užsakymai siunčiant SMS žinutes numeriu 1820:

4.1. Užsakymai gali būti pateikti 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, siunčiant SMS žinutę numeriu 1820.
4.2. SMS žinutėje turi būti nurodytas tikslus išvykimo adresas ir miestas, pvz.: "Ozo g. 1 Vilnius".
4.3. Užsakymai konkrečiam laikui SMS žinute negalimi, tačiau jei reikia automobilio vėliau, Užsakymą galima pateikti per mobiliąją 1820 programėlę, skambinant telefonais 85 2500 500, 1820 arba internetu.

5. Užsakymai internetu

5.1. Vežėjo paslaugas galima užsakyti 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę internetinėje svetainėje 1820.lt.
5.2. Užpildant užsakymo formą interneto svetainėje 1820.lt, reikia įvesti visus būtinus duomenis ir pasirinkti reikiamas opcijas. Keleivis turi stebėti ekrano pranešimus ir skaityti gautas SMS žinutes po užsakymo pateikimo.
5.3. Užsakant paslaugą internetu, turite nurodyti savo mobiliojo telefono numerį, kad gautumėte pranešimus susijusius su užsakymais.

6. KELEIVIŲ VEŽIMO UŽSAKYMAS IR SUTARTIS SU VEŽĖJU

6.1. Vežėjas ir Keleivis susitaria dėl keleivių vežimo per keleivių vežimo organizatorių. Keleivių vežimo sutartis tarp Vežėjo ir Keleivio sudaroma naudojantis telekomunikacijų įranga. Vežėjas privalo pateikti susitarimo informaciją kelių kontrolės institucijoms pagal nustatytas įstatymų taisykles.
6.2. Keleivis gali pateikti užsakymą Vežėjo paslaugai naudojantis 2-5 punktuose nurodytais būdais.
6.3. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Keleivis nurodo tikslią išvykimo vietą ir paspaudžia „Patvirtinti“. Kitos informacijos (mokėjimo būdas, pastabos, Vežėjų pasirinkimas ir pan.) yra tik papildomos, tačiau Keleivis vis tiek turi su jomis susipažinti.
6.4. Pateikdamas užsakymą, Keleivis patvirtina, kad visi nurodyti duomenys yra teisingi.
6.5. Po užsakymo pateikimo, Keleivis gauna susijusią informaciją per SMS žinutę arba naudojantis 1820 programėle. Keleivis gali iš karto atšaukti užsakymą. Jei to nepadaro, laikoma, kad užsakymas yra pateiktas ir Keleivis sutinka su taisyklėmis.
6.6. Keleivio pateiktas ir Vežėjo priimtas užsakymas yra laikomas sutartimi tarp Keleivio ir Vežėjo. Sąlygos, nurodytos 1820, yra laikomos sutarties sąlygomis tarp Keleivio ir Vežėjo. Laikoma, kad abi šalys susitarė dėl esminių sutarties sąlygų.

7. KELEIVIŲ VEŽIMO PASLAUGOS

7.1. Keleivių vežimo paslaugas teikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, bei paslaugos elgesio standartais. Jeigu keleiviai pastebi šių standartų pažeidimus, jie privalo apie tai nedelsiant informuoti 1820.
7.2. Keleivių vežimo paslaugų tarifai gali skirtis, keleiviai apie jų pakeitimus informuojami. Galiojantys tarifai yra pasiekiami 1820 programėlėje.
7.3. Retais atvejais, keleivių vežėjas gali atšaukti jau priimtą keleivio užsakymą, jei yra svarbių priežasčių. Keleivis apie tai informuojamas per programėlę arba SMS žinutę.
7.4. Jei kyla abejonių dėl sumokėtos sumos už keleivių vežimo paslaugas, keleivis turi teisę pateikti raštišką pretenziją vežėjui, kuris atsako už paslaugų suteikimą pagal tarifus. 1820 nėra atsakinga už vežėjų pažeidimus. Jei pretenzija gaunama, vežėjas privalo atsakyti ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Jeigu per tą laiką atsakymas nėra gautas, laikoma, kad pretenzija nepatenkinta. Keleivis taip pat gali kreiptis į 1820 dėl šių nesklandumų.
7.5. Vežėjas turi vežti keleivį į jo norimą vietą efektyviausiu maršrutu arba pagal keleivio nurodytą maršrutą. Vežėjas negali savanoriškai imti bendrakeleivių. Bendrakeleiviai gali būti paimti tik keleivio prašymu.
7.6. Vežėjas gali vežti keleivius tik turėdamas galiojantį leidimą, kaip nustatyta ir reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8. ATSAKOMYBĖ 1820

8.1. 1820 neatsako už taksi, transporto ar logistikos paslaugas, kurios yra teikiamos per 1820 programėlę, sistemą ar telefonu iškviestus Vežėjus, nes jie nėra MB "Autorastos" darbuotojai. Todėl, 1820 neturi atsakomybės už netinkamai ar nekokybiškai teikiamas Vežėjo paslaugas.
8.2. 1820 nesuteikia garantijų, kad Vežėjas priims Užsakymą, bei neatsako už neigiamas pasekmes, kurios gali atsirasti dėl Vežėjo teikiamų paslaugų, įskaitant ir galimas pasekmes, kurios gali atsirasti dėl Užsakymo atšaukimo pagal Taisyklių 3 punktą.

9. KELEIVIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

9.1. Po kelionės, keleivis gali įvertinti Vežėjo paslaugą programėlėje „1820“. Tai prisideda prie Vežėjo paslaugų kokybės gerinimo.
9.2. Keleivis turi teisę atsisakyti paslaugos, jei Vežėjas laiku atvyko, tačiau tuomet turi sumokėti minimalų mokestį, nurodyta programėlėje „1820“ ir LR įstatymuose. Vežėjo transporto priemonėje draudžiama:

  • 9.2.1. Rūkyti, gerti alkoholį, trikdyti kuriamą atmosferą, sugadinti automobilio įrenginius.
  • 9.2.2. Vežti degias, sprogstamąsias, nuodingas ir kvapias medžiagas ir kitus daiktus, galinčius sugadinti ar suteršti automobilį, sėdynes ar apmušalus.
9.3. Keleivis yra atsakingas už teisingai pateiktos užsakymo informacijos (adreso, komentarų, ir kt.). Prieš pateikdamas užsakymą, Keleivis privalo patikrinti, ar išvykimo adresas yra teisingas. Jei mobilus įrenginys neteisingai nustato buvimo vietą, adresą turi būti įvesti rankiniu būdu.
9.4. Keleivis privalo perskaityti SMS žinutes, kurios siunčiamos po užsakymo pateikimo ir laikytis nurodytų instrukcijų.
9.5. Keleivis yra atsakingas už savo laiko planavimą. Jis turi adekvačiai įvertinti laiką, per kurį Vežėjas atvyks ir nuveš jį iki kelionės tikslo.
9.6. Jei automobilis nebereikalingas, Keleivis turi tuoj pat atšaukti užsakymą.
9.7. Kelionės dalyvis įsipareigoja gerbti Vežėjo laiką ir ne ilgiau kaip numatyta įstatyme, nuo to momento, kai Vežėjas atvyksta į nurodytą kelionės dalyvio išvykimo adresą, įsėsti į Vežėjo automobilį ir pradėti kelionę. Kelionės dalyvis apie tai gali būti informuotas 1820 programėlėje arba SMS žinute.
9.8. Jei kelionės dalyvis trijų iš eilės kartų pateikia ir atšaukia Vežėjo užsakymą, 1820 turi teisę laikinai apriboti paslaugos teikimą šiam kelionės dalyviui. Blokuotas kelionės dalyvis gali kreiptis į 1820 administraciją el. paštu taksi@1820.lt dėl atblokavimo.
9.9. Kelionės dalyvis privalo sumokėti Vežėjui už suteiktą paslaugą pagal galiojančius tarifus.

10. APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS, NUOLAIDOS IR KELIONĖS KVITAI

10.1. Rezervuojant vežėjo paslaugas per 1820 sistemą, papildomi mokesčiai nėra taikomi (išskyrus keleiviui patirtas mobilaus ryšio ir interneto išlaidas užsakymo metu). Kelionė iškviestu automobiliu yra apmokestinama pagal tuo metu galiojantį tarifą, kurį taiko konkretus Vežėjas.
10.2. Kelionės kaina apskaičiuojama pagal 1820 programėlės pasirinktų vežėjų tarifus. Tai tik preliminari kaina, kuri apskaičiuojama, jeigu keleivis teisingai nurodo išvykimo ir kelionės adresus. Galutinė kelionės kaina gali skirtis nuo preliminarios, atsižvelgiant į pasirinktą maršrutą, eismo sąlygas, vėlavimus ir kt. Galutinė kelionės kaina keleiviui bus pateikta kelionės pabaigoje.
10.3. Keleivis vežėjo paslaugas gali apmokėti grynaisiais ar banko kortele. Pageidaujamą apmokėjimo būdą reikia nurodyti prieš pateikiant užsakymą.
10.4. Kelionės kvitą keleiviui iškart pateiks vežėjas po kelionės.
10.5. Jei keleivis prašo kelionės kompensacijos per 1820, reikia pateikti kelionės kvitą.
10.6. Jei keleivis turi nuolaidos ar dovanų kuponą ir nori jį naudoti, reikia įvesti kupono kodą į pastabų laukelį arba informuoti 1820 skambinant telefonu 85 2500 500, kad galėtumėte pasinaudoti nuolaida ar dovana.
10.7. Jei kelionės suma viršija nuolaidos ar dovanų kupono vertę, likutį reikia sumokėti vežėjui grynaisiais ar kortele. Jei kilo neaiškumų dėl nuolaidų ar dovanų kodų naudojimo sąlygų, reikia kreiptis į 1820 administraciją.

11. DUOMENŲ SAUGA

11.1. Klientas, pradedant naudoti 1820 sistemą ir atlikęs Užsakymo pateikimo veiksmus, suteikia 1820 leidimą rinkti ir saugoti asmens duomenis.
11.2. Klientas turi teisę bet kuriu metu atšaukti savo leidimą. Leidimo atšaukimas neturi įtakos leidimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki leidimo atšaukimo, teisėtumui. Taip pat Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Visais klausimais galima kreiptis į 1820 administraciją el. paštu: taksi@1820.lt.
11.3. 1820 renka ir tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriuos naudotojai pateikia diegiant ir naudojant 1820 programėlę ar 1820.
11.4. Duomenų valdytojas: MB „Autorasta“.
11.5. Duomenų gavėjas: atitinkamas Vežėjas, kuriam pateikiamas Kliento adresas ir telefono numeris.
11.6. Asmens duomenys renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais, numatytais Taisyklių 11.9 punkte, tvarkomi tiksliai ir sąžiningai, nuolat atnaujinami.
11.7. Surinkti duomenys taip pat bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.
11.8. Asmens duomenys renkami Vežėjo iškvietimo, kokybės užtikrinimo, Kliento ir Vežėjo atitikties nustatymo bei Užsakymo įvykdymo ir kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi tik tais tikslais, kuriems jie buvo surinkti.
11.9. 1820 renka ir saugo toliau nurodytus keleivių duomenis: (i) kai užsakymas pateikiamas taisyklių 3, 4, 5 punktuose nurodytais būdais, tai yra telefono numeris ir informacija susijusi su užsakymu (vežėjas, kelionės laikas ir maršrutas); (ii) kai užsakymas pateikiamas taisyklių 2 punkte nurodytu būdu, tai yra vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, informacija susijusi su užsakymu (vežėjas, kelionės laikas ir maršrutas), informacija apie mobilųjį įrenginį (įrenginio modelis, operacinės sistemos versija), GPS duomenys (keleivio geografinė padėtis programėlės "1820" naudojimo metu ir 5 min. po kelionės).
11.10. Keleivių duomenys suteikiami tik vežėjui, atsakingam už užsakymo vykdymą ir tik tam, kad būtų pasiekti taisyklių 9 punkte numatyti tikslai. Šiuo atveju vežėjui suteikiamas keleivio telefono numeris ir informacija apie užsakymą (išvykimo ir kelionės tikslo adresai).
11.11. Duomenys apie keleivius neperduodami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja kompetentingos valstybinės institucijos remiantis atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.12. Kokybės užtikrinimo tikslu "1820" gali įrašyti ir saugoti telefoninius pokalbius tarp keleivio, vežėjo ir skambučių centro, kai skambinama per "1820" sistemą. "1820" užtikrina pokalbių telefonu įrašymą ir tokių duomenų saugojimą 2 savaitėms. Taip pat "1820" renka ir saugo keleivių elektroninių paštų adresus ir komentarus, jei keleivis po kelionės įvertino vežėją "1820" programėlėje.
11.13. Jei keleivis bendrauja tiesiogiai su vežėju, o ne per 1820 sistemą, pokalbis neįrašomas ir nekaupiamas.
11.14. Visi 1820 programėlėje ir sistemoje pateikti duomenys, įskaitant informaciją apie vežėją, skirti tik tam tikram keleiviui.
11.15. Keleivis gali peržiūrėti savo kelionių istoriją 1820 programėlėje.

12. DAIKTŲ PAIEŠKA

12.1. Keleivis turi atsakyti už savo asmeninius daiktus kelionės metu su Vežėju. 1820 nėra atsakingas už paliktus daiktus.
12.2. Automobilyje paliktų daiktų galima ieškoti kreipiantis į Vežėją per telefono numerį 85 2500 500 arba naudojantis 1820 programa 24 valandas po kelionės.

13. KONTAKTŲ SUVOKIMAS

13.1. Su 1820 administracija galima susisiekti el. paštu taksi@1820.lt arba telefono numeriu +3706 0608 899.

www.radailiu-parkas.lt www.naujiejiginduliai.lt https://www.1820.lt.lt