Privatumo politika

Nuo 2018-05-25 pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR. BDAR (ES) 2016/679 taikomas tiesiogiai, o Lietuvos Respublikos teisės aktai asmens duomenų apsaugos srityje taikomi tiek, kiek tai įpreigoja ir leidžia BDAR

MB ,,Autorasta” užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais, bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

MB ,,Autorasta” taikydama organizacines ir technines priemones užtikrinatinkama asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

1. SĄVOKOS:

1.1. Svetainė – internetinis pavežėjo bei taksi vairuotojo darbo pasiūlymus teikiantis portalas, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.1820.lt 1.2. 1820.lt – MB “Autorasta” Lietuvos Respublikoje įsteigta mažoji bendrija, juridinio asmens kodas 304923372, registruotas buveinės adresas - Veiverių g. 9B-62, Vilniaus m. Sav. Duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ ,,Registrų centras” Juridinių asmenų registre.

1.3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs ar teikiantis duomenis svetainės registracijos formoje asmuo (tiek fiznis asmuo, tiek juridinis asmuo)

1.4. Nauduotojas – bet kuris neprisiregistravęs ar prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;

1.5. Paslaugos – Autorasta.lt svetainėje siūlomas sausumos transporto, pavežėjo bei taksi vairuotojo darbas, tarpininkavimas teikiant keleivių srautą, tarpininkavimas parduodant autonuomos paslaugas, paslaugos kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje.

1.6. Paskyra 1820.lt svetainėje nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje.

1.7. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais 1820.lt bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje.

1.8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris sunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant svetainėje.

1.9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;

1.10. Asmens duomenys – bet kuri informacija susijusi su fiziniu ar juridiniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojanttokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

1.11. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;

1.12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.

1.13. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

1.14. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. Lapkričio 12d. įsakymas Nr. 1T-17(1.12) ,, Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo’’;

1.15. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.

1.16. IP adresas – Kiekvienam prie internet prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS:

2.1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.

2.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

2.3. Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie registruodamiesi svetainėje ir/ar teikdami duomenis registracijos formoje pažymi varnelę atitinkamoje sekcijoje (susipažinau su taisyklėmis) ir/ar pateikia elektroninį pašto adresą, jį gauną elektorniniu paštu, arba užsakydami kitas atitinkamas paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu gali susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis Svetainėje.

2.4. Autorasta.lt nėra įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre, kadangi nuo 2018 m. Gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 yra nutrauktas duomenų valdytojų registravimas Asmens duomenų valdytojų registre.

2.5. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai 1820.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas, Vartotojai ir/ar Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia 1820.lt Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias 1820.lt neatsako. Taip pat 1820.lt norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius, ir kad 1820.lt nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas ir/ar Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

2.6. Asmenys, norintis registruotis, teikti registracijos formą siekiant įsidarbinti, dirbti pagal Individualios Veiklos pažymą sausumos transporto srityje, gauti klientų srautą, ar tapti partneriu, privalo pateikti šiuos duomenis: Vardas, pavardė, elektorninis pašto adresas, telefono numeris, vairuotojo pažymėjimo numeris, vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas (nuo/iki), individualios veiklos pažymos numeris, automobilio markė, automobilio spalva, automobilio gamybos metai, automobilio valstybinis numeris. Po pateiktos registracijos formos, Vartotojas ir/ar Naudotojas Svetainėje nebegali koreguoti ir/ar ištrinti pateiktus duomenis. Norit koreguoti pateiktus duomenis ir/ar juos ištrinti prašome susisiekti su Svetainės administratoriumi elektroniniu paštu: taksi@1820.lt.

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS:

3.1 Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys - Vardas, pavardė, elektorninis pašto adresas, telefono numeris, vairuotojo pažymėjimo numeris, vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas (nuo/iki), individualios veiklos pažymos numeris, automobilio markė, automobilio spalva, automobilio gamybos metai, automobilio valstybinis numeris, IP adresas.

3.2. Svetainėje yra naudojami dviejų rūšių Slapukai:

3.2.1. Pirmoji Slapukų rūšis – 1820.lt, siekdamas tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimasi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.

Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektorniniu paštu: taksi@1820.lt. Detali informacija apie Slapukus, kurie renka statistinę informaciją:

3.2.2. Antroji Slapukų rūšis – Informuojame, kad prisijungus prie Svetainės, siekiant naudotis Svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentejėje.

3.3. Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti 1820.lt irašyti slapukus spausdamas mygtuką ,,SUTINKU” žemiau nurodytu būdu: ,,Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką ,,Sutinku”. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.”

3.4. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis svetainės gali sutrikti/neveikti.

4. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:

4.1. 1820.lt naudoja asmens duomenis šiais tikslais:

4.1.1. Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti, t.y registruotis pavežėjo ir/ar taksi veiklai ir/ar tapti įmonės partnerių.

4.1.2. Efektyvaus su sausumos transportu susijusių Paslaugų siūlomų Svetainėje teikimo tikslais. 1820.lt rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų

4.1.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus 1820.lt turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. Pažymint atitinkamą laukelį varnele, teikiant registracijos formą ar užsakius naujienlaiškį ir kt.) 4.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais 1820.lt renka šiuos asmens duomenis: asmens vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele teikiant registracijos formą ar užsakius naujienlaiškį ir kt.

4.3. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir bendrųjų reikalavimų nuostatas.

4.4. Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektorninį laišką Svetainės administratoriui taksi@1820.lt.

4.5. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar Naudotojų IP adresus.

5. PASKYROS:

5.1. 1820.lt Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes 1820.lt yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra 1820.lt Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos 1820.lt taikytinos taisyklės.

5.2. 1820.lt turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:

5.2.1. 1820.lt (gerbėjų puslapis/fanpage: socialinis tinklas Facebook)

5.2.2. 1820.lt (gerbėjų puslapis/fanpage: socialinis tinklas Instagram)

5.2.3. 1820.lt partneris EcoTaksi.lt

6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS:

6.1. 1820.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus: 6.1.1. Jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;

6.1.2. Teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis 1820.lt pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, darbo pasiūlymui gauti, auto transporto nuomai ir pan.;

6.1.3. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

6.1.4. Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

6.2. Užsakant Svetainėje siūlomas Paslaugas, priklausomai nuo konkrečių Paslaugų pobūdžio, Asmens duomenys gali būti teikiami į užsienio valstybes Paslaugų tiekėjams.

6.3. Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.

7. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS:

7.1. Vartotojas ir/ar Naudotojas suteikia teisę 1820.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą 1820.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis. Bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti, valdyti ar panaikinti jo Asmens duomenis, susisiekdamas su Svetainės administratoriumi elektroniniu paštu taksi@1820.lt. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo ir/ar Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. 1820.lt iš Vartotojo ir/ ar Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad 1820.lt turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.

7.2. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis 1820.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas/Naudotojas turi iš anksto kreiptis į 1820.lt el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. 1820.lt įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.

7.3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ir/ar Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis 1820.lt elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. 1820.lt įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.

7.4. 1820.lt Asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.

7.5. Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis 1820.lt turi teisę laikyti iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu 1820.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju ir/ar Naudotoju, ar jeigu 1820.lt yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo ir/ar Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

7.6. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į 1820.lt el. paštu taksi@1820.lt.

8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA:

8.1. 1820.lt užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

8.2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

8.3. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo visus registracijos duomenis, prisijungimo duomenis (jeigu tokie yra) bei kitus duomenis. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti 1820.lt.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

9.1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. gruodžio 10 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje privatumo politikos aprašuose, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu kuomet Vartotojas ir/ar Naudotojas teikia naują registracijos formą.

www.radailiu-parkas.lt www.naujiejiginduliai.lt https://www.1820.lt.lt